Načítání

Klientské karty

Klientské karty

ZELENÁ KLIENTSKÁ KARTA

- Karta opravňuje klienta k e-mailové konzultaci s lékařem.
- Karta opravňuje klienta k  návštěvě gastroenterologické poradny v Dobřichovicích nebo do poradny v Černošicích po objednání nejpozději do 15 ti pracovních dnů.
- Karta opravňuje klienta k provedení sonografie břicha po objednání nejpozději do 5 ti pracovních dnů.
- Karta opravňuje klienta k provedení gastroskopie po objednání nejpozději do 10 ti pracovních dnů.
- Karta opravňuje klienta k provedení koloskopie po objednání nejpozději do 15 ti pracovních dnů. V případě akutních obtíží má pacient možnost se na vyšetření domluvit přímo s lékařem  nebo sestrou. Vždy ale musí uvádět, že je držitelem karty.
- Klient neplatí poplatek za injekci před gastroskopií a koloskopií. Karta opravňuje klienta k provedení bezplatného výpisu ze zdravotní dokumentace.
- Platba je prováděna buď v hotovosti v ordinaci nebo v kanceláři  společnosti Euresis nebo převodem na bankovní účet společnosti Euresis, vedený u Raiffeisen Bank Praha č.ú. 8492293001/5500, variabilní symbol 201601666.

Cena karty je 2.000 Kč na 10 let, karta je nepřenosná.


 

STŘÍBRNÁ KLIENTSKÁ KARTA

- Karta opravňuje klienta k telefonické a e-mailové konzultaci s lékařem.
- Karta opravňuje klienta k  návštěvě gastroenterologické poradny v Dobřichovicích nebo Černošicích po objednání nejpozději do 5 ti pracovních dnů.
- Karta opravňuje klienta k provedení sonografie břicha po objednání nejpozději do 2 pracovních dnů.
- Karta opravňuje klienta k provedení gastroskopie po objednání nejpozději do 5 ti pracovních dnů.
- Karta opravňuje klienta k provedení koloskopie po objednání nejpozději do 10 ti pracovních dnů.
- V případě akutních obtíží má pacient možnost se na vyšetření domluvit přímo s lékařem  nebo sestrou. V případě lékařské indikace provede lékař vyšetření okamžitě. Klient musí vždy uvádět, že je držitelem karty.
- Klient neplatí poplatek za injekci před gastroskopií a koloskopií. Klient neplatí ani případnou analgosedaci před endoskopickým vyšetřením.
- Karta opravňuje klienta k provedení bezplatného výpisu ze zdravotní dokumentace.
- Karta opravňuje klienta k léčbě případné obesity za 50% původní ceny.
- Karta opravňuje klienta k návštěvě černošické kanceláře první následující ordinační den po objednání / nutno domluvit s lékařem/. Cena za konzultaci v Černošicích činí 50% dle ceníku společnosti Euresis.
- Karta opravňuje klienta ke komplexnímu preventivnímu vyšetření včetně vyšetření preventivně onkologického 1x ročně / podrobné laboratorní testy, včetně TU markerů, podrobné vyšetření lékařem s cíleným vyšetřením na rizika jednotlivých nádorů, sonografické vyšetření břicha a v případě nutnosti následné cílené vyšetření na jednotlivé orgány/.
- V případě nutnosti zajistí lékař klientovi vyšetření u lékaře jiné specializace v co nejkratším termínu, případně zajistí hospitalizaci na klinickém pracovišti dle domluvy.
- Platba je prováděna buď v hotovosti v ordinaci společnosti Euresis nebo převodem na bankovní účet společnosti Euresis u Raiffeisen bank v Praze č.ú. je 8492293001/5500, variabilní symbol 20160002.

Cena karty je 6.000 Kč za rok, karta je nepřenosná

 

ZLATÁ KLIENTSKÁ KARTA

- Karta opravňuje klienta k telefonické a e-mailové konzultaci s lékařem.
- Karta opravňuje klienta k  návštěvě gastroenterologické poradny v Dobřichovicích po telefonické konzultaci s lékařem do druhého pracovního dne, stejně tak provedení sonografie, gastroskopie i případné koloskopie je provedeno nejpozději do 2 pracovních dní. 
- V případě akutních obtíží má pacient možnost se na vyšetření domluvit přímo s lékařem. V případě lékařské indikace provede lékař vyšetření okamžitě. Klient musí vždy uvádět, že je držitelem karty.
- Klient neplatí poplatek za injekci před gastroskopií a koloskopií. Klient neplatí ani případnou analgosedaci před endoskopickým vyšetřením.
- Karta opravňuje klienta k provedení bezplatného výpisu ze zdravotní dokumentace.
- Karta opravňuje klienta k léčbě případné obesity zdarma.
- Karta opravňuje klienta k návštěvě pražské ordinace  první následující ordinační den po telefonické konzultaci s lékařem. Konzultace v Praze je zdarma.
- Karta opravňuje klienta ke komplexnímu preventivnímu vyšetření včetně vyšetření onkologické prevence 2x ročně / podrobné laboratorní testy, včetně TU markerů, podrobné vyšetření lékařem s cíleným vyšetřením na rizika jednotlivých nádorů, sonografické vyšetření břicha a v případě nutnosti následné cílené vyšetření na jednotlivé orgány/.
- V případě nutnosti zajistí lékař klientovi vyšetření u lékaře jiné specializace v co nejkratším termínu, případně zajistí hospitalizaci na vysoce specializovaném pracovišti dle domluvy.
- Klient nehradí poplatek dle ceníku společnosti Euresis za případnou neomluvenou návštěvu v ordinaci.
- Klient hradí za přípravky od společnosti Starlife pouze velkoobchodní cenu.
- Platba je prováděna buď v hotovosti v ordinaci společnosti Euresis nebo převodem na bankovní účet společnosti Euresis u Raiffeisenbank v Praze, č.ú. je 8492293001/5500, variabilní symbol 20160999.

Cena karty je 12.000 Kč za rok, karta je nepřenosnáDIAMANTOVÁ KLIENTSKÁ KARTA

Diamantová klientská karta je speciální produkt společnosti EURESIS s.r.o.  - komplexní gastroenterologie.

Služby domlouvá klient s majitelem společnosti Euresis osobně a celý diagnosticko-léčebný postup je přizpůsoben přáním klienta. Osobní lékař pečuje o zdraví klienta s maximální péčí, o klienta se stará jeho osobní asistentka.

Klientovi se nemůže stát, že by na vyšetření čekal, nebo, že by nebylo provedeno dle jeho přání. Osobní lékař zajišťuje lékařské služby nejen v oboru gastroenterologie, ale i v dalších oborech medicíny prostřednictvím svých smluvních partnerů. Jde o ambulantní specialisty a vysoce prestižní pražské kliniky.

Diamantová klientská karta je určena klientům, kteří vyžadují tu nejlepší lékařskou péči v co nejkratší době. Je určena klientům, kteří nechtějí čekat v čekárnách a připlatí si za luxus. Ten mohu jménem společnosti Euresis s.r.o. nabídnout.

Maximální počet klientů, kteří vlastní diamantovou kartu, je deset.

Cena karty je 99.000 Kč za rok, karta je nepřenosná