Načítání

Historie společnosti

Historie společnosti


 

 

EURESIS s.r.o.                                           

KOMPLEXNÍ GASTROENTEROLOGIE

Individuální diagnostické a léčebné programy

Společnost Euresis-komplexní gastroenterologie, vznikla na počátku roku 2007 jako alternativa velkých gastroenterologických pracovišť pražských klinik a nemocnic i dalších privátních gastroenterologických ordinací. Od svého počátku je diagnostika a následná léčba zaměřena předevšm na pohovoru lékaře s pacientem, teprve následně jsou prováděna potřebná vyšetření / krevní testy, abdominální sonografie, gastroskopie, koloskopie/. Diagnostika a následná léčba propojuje standardní západní medícínu s přírodní léčbou, velký důraz je kladen na individální klientský přístup, a to v pravém slova smyslu. Opravdu nejde v tomto případě o frázi. Propojení západní a východní medicíny, alopatických a přírodních, případně homeopatických léků, je základem úspěchu léčby hlavně funkčních chorob zažívacího traktu. A přitom funkční choroby zažívacího taktu jsou ve všech gastroenterologických ordinacích nejčastěji diagnostikované.

Od 1.5. 2009 se mi po dlouhém úsilí podařilo navázat smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami pro pracoviště v Dobřichovicích, které se od  1.9.2009 stává diagnostickým centrem celé společnosti. Zde budou prováděny sonografické vyšetření břicha, gastroskopie, koloskopie s možností odběrů vzorků a případné odstraňování polypů. Tím se završuje komplexnost, o kterou jsem dlouho usiloval. Až do konce června jsem byl nucen provádět výše uvedená vyšetření na externích pracovištích - klinika Malvazinky, nemocnice Neratovice. Nyní budou všechna potřebná vyšetření prováděna jen v ordinacích společnosti.
Pražská ordinace však rozhodně neztrácí svůj význam. Její velká výhoda je v tom, že jsou velmi krátké objednací doby, je umístěna v centru Prahy, vyšetřující lékař má čas si podrobně s pacientem pohovořit o problémech a případně naplánovat potřebná vyšetření. Ceny jsou vzhledem k cenám konkurence velmi příznivé.

Veškeré služby které nabízíme jsou dále popsány na webových stránkách. Rozhodně nepožadujeme žádná doporučení k vyšetření, čekací doby jsou jak v Praze tak Dobřichovicích velmi krátké, případné čekání na vyšetření v čekárně je zcela minimalizováno.

V případě potřeby společnost spolupracuje s předními pražskými gastroenterologickými pracovišti, jsem schopni zajistit přednostní vyšetření / např. CT/, případně zajistit nutné operační řešení, opět na pracovištích, která danou problematiku ovládají nejlépe.

Věřím, že stejně jako mnoho pacientů, kteří naší společnost navštívili, budete i vy se službami maximálně spokojeni.  

Euresis.s.r.o. nemá uzavřen smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami pro ordinaci v Praze, od 1.5. 2009 má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami 111, 201, 207 a 211, od 1.5. 2012 pak i se ZP 209 a 205 pro  pracoviště v Dobřichovicích.

Přeji všem pevné zdraví a v případě, že budete mít zažívací problémy, navštivte prosím jednu z našich ordinací.

V případě, že jste byli s mou prací spokojeni, budu Vám velmi zavázán za jakýkoliv sponzorský dar. Případné finanční dary můžete zaslat na č.ú. 7672364001/5500, v.s. 201400.

primář MUDr. Michal Kolář
majitel společnosti

 

Kontaktní formulář